Prace podwodne, nazywane zwyczajowo nurkowaniem zawodowym mają w Polsce i Europie rangę zawodu regulowanego. Podstawą prawną jest Ustawa o wykonywaniu prac podwodnych z dnia 17 października 2003 roku wraz z kompletem aktów wykonawczych. Jest to także działalność w pewien sposób koncesjonowana - organizatorem prac podwodnych może być tylko firma posiadająca wdrożony i potwierdzony certyfikatem system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w pracach podwodnych. Zarówno wykonywanie jak i zlecanie, bądź powierzanie wykonywania prac podwodnych podmiotom nie posiadającym certyfikatu jest karalne w oparciu o przepisy wspomnianej ustawy.

Powodem dosyć wymagających regulacji prawnych jest konieczność zapewnienia pracownikowi, czyli nurkowi wraz z zespołem powierzchniowym maksymalnego, możliwego do uzyskania poziomu bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do płetwonurkowania sportowego, gdzie nurkowie świadomie i dobrowolnie przyjmują element ryzyka, czy pragmatyki służbowej nurkowania w służbach mundurowych, gdzie pewien stopień ryzyka jest wpisany w charakter służby. W pracach podwodnych, w relacji pracodawca-pracownik przez odpowiednie oprocedurowanie operacji, zapewnienie zabezpieczenia sprzętowego, technicznego, osobowego oraz medycznego organizator ma obowiązek wyeliminować ryzyko, na które narażony jest nurek, do minimum pozwalającego przeprowadzić operację.

Ustawa o wykonywaniu prac podwodnych

Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych - aktualna wersja

Rozmiar: 144.93 kB
Format: pdf

Rozporządzenie BHP

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych.

Rozmiar: 195.50 kB
Format: pdf

Rozporządzenie z sprawie warunków zdrowotnych

Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 17 wrzesnia 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych

Rozmiar: 7.50 MB
Format: pdf

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków zdrowotnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych

Rozmiar: 39.39 kB
Format: pdf

Rozporządzenie szkoleniowe

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych

Rozmiar: 369.14 kB
Format: pdf

Rozporządzenie w sprawie budowy obiektu zanurzalnego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy obiektu zanurzalnego, jego stałych urządzeń i wyposażenia oraz wzoru certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego

Rozmiar: 306.75 kB
Format: pdf

Rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów nurkowych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 16 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka oraz dziennika prac podwodnych, a także wzorów tych dokumentów

Rozmiar: 829.94 kB
Format: pdf

Zostaw prośbę o kontakt

Podaj swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą!

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje dot. danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności

Zamknij [X]