Zespół ekspertów z Baltic Diving Solutions został zaproszony na posiedzenie w dniu 17 stycznia 2017  na obrady Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej. Spotkanie miało miejsce w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej w sali kolumnowej im. Kazimierza Pużaka pod przewodnictwem posła Mieczysława Kasprzaka.

W pracach zespołu uczestniczyli międzyinnymi Waldemar Pawlak, Zbigniew Ajchler, Kazimierz Baszko, Maciej Kapalski, Andrzej Piotrowski oraz rzesza przedstawicieli branżowych małych i średnich firm z rynku OZE, pracowników naukowych oraz specjalistów z dziedziny OZE.

W trakcie spotkania głos zabrali właściciele firm działajacych na polskim rynku OZE nakreślając główne problemy oraz trudności z którymi spotykają się na tym prężnie rozwijającym się rynku w sektorze energii odnawialnej oraz obecnym stanem prawnym w RP. Proponowane były różne strategie podejścia do tematu energii odnawialnej, warianty instalacji do pozyskiwania energii odnawialnej, drogi rozwoju tego sektora oraz zagrożenia wynikające z ingerencji obcych mocarstw poprzez konkurowanie w oparciu o niskie ceny i brak ochrony rodzimego kapitału na terenie UE. Proponowane były rozwiązania prawne które mają potencjał ochrony naszego rynku rodzimego oraz rozwiązania mające na celu kontrole jakości i wydajności instalacji do pozyskiwania energii odnawialnej, a co za tym idzie wpływ na jakość powstającej infrastruktury i jej wizja w dłuższym okresie czasu.

Głośno poruszana była kwestia aukcji internetowej na sprzedaż energii elektrycznej z OZE przeprowadzonej URE w dniu 30.12.2016. Wiele firm zgłaszało, że nie mogły skutecznie złożyć ofert ze względu na problem z funkcjonowaniem Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA). “Rozporządzenia w sprawie kolejnych aukcji na energie ze źródeł odnawialnych są obecnie przygotowywane.” - powiedział Maciej Kapalski z Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii. Planowana przez resort uzupełniająca aukcja OZE ma odbyć się na dotychczasowych zasadach. Wiceminister energii Andrzej Piotrowski potwierdził podczas posiedzenia zespołu, że ministerstwo pracuje nad przeprowadzeniem dodatkowej aukcji na energię ze źródeł odnawialnych, mającej się odbyć w ciągu 2-3 miesięcy, niezależnie od “dużej” aukcji planowanej na koniec roku. Jednocześnie wskazał, że konieczne będzie przyjrzenie się systemowi także od strony technicznej.

Pozostaje mieć nadzieję, że takie spotkania pozytywnie wpływają na kształtowanie opinii i woli politycznej we wdrażaniu istotnie potrzebnych zmian legislacyjnych. Trzymamy kciuki!

Leave a contact enquiry

Please leave your contatct details and we will contact you directly!